Email:i-trade1@lnjldq.comLiaoning Jinli Electric Power Electrical Appliance Co, Ltd

Liaoning Jinli Electric Power Electrical Appliance Co, Ltd

Una breu introducció del tap changer

Un canviador de tacs és un mecanisme en transformadors que permet seleccionar coeficients de tornada variable en passos discrets. Els transformadors amb aquest mecanisme obtenen aquesta ràtio de gir variable connectant-se a una sèrie de punts d'accés coneguts com a taps al llarg del corrimiento primari o secundari. Aquests sistemes solen tenir 33 taps (un al centre "Puntuats" i setze per augmentar i disminuir la ràtio de gir) i permeten una variació de ± 10% (cada pas proporcionant una variació de 0.625%) a partir de la qualificació del transformador nominal que, al seu torn, permet per a la regulació de tensió escalonada de la sortida.

Els canviadors de tapa existeixen en dos tipus primaris, sense canvis de tàctils de càrrega (NLTC), que s'han de desactivar abans que s'activi la relació de torns i els canvis de tàctils de càrrega (OLTC), que poden ajustar la seva relació de torn durant la seva operació. La selecció de tapa en qualsevol canviador de taps es pot fer mitjançant un sistema automàtic, com sol ser el cas de l'OLTC, o un canviador manual, més habitual per a NLTC. A més, els canviadors de taps sovint es col·loquen en el debilitament del transformador d'alta tensió (baixa corrent) per facilitar l'accés i minimitzar la càrrega actual durant l'operació.


Copyright © Liaoning Jinli Electric Power Appliance Co, Ltd Tots els drets reservats.
QR Code